Leonardolab:het airbnb voor kantoorruimte.

Organisaties kunnen hun overcapaciteit aan werkplekken en vergaderruimtes aanbieden aan: zzp'ers, start-ups, ondernemers, andere organisaties, lokale overheden en maatschappelijke organisaties. 

De aanbieder bepaalt zelf de prijs en wie er van de werk- en overlegplekken gebruik kan maken. 

Powered by DevRepublic